Køb sparring, refleksion og rådgivning |
Medarbejderperspektiver og indsigtsfuld ledelse – livsbevidst lederskab

Vores adfærd er noget af det mest finurlige og uigennemskuelige. Dét, vi siger, vi gør, og dét, vi rent faktisk gør – eller intentionerne med vores strategier og hverdagen vi udlever – er alt for ofte i uoverensstemmelse med hinanden. Det skaber demotiverede medarbejdere og oplevelser af dårlig ledelse og strategisk bullshit. Både internt og blandt kunder og brugere.

Der er ikke en simpel formel eller model for god ledelse eller optimal organisering. Men der er dybdegående metoder, som tydeligt og nuanceret viser den rette vej for lige præcis dig som leder og jeres virksomhed.

I mine rådgivnings- og sparringsydelser sætter jeg derfor dybdegående indsigter i medarbejdernes adfærd, behov og oplevelser i centrum af mit – og jeres – arbejde. Fordi essentielle, menneskelige perspektiver er det mest kraftfulde udgangspunkt for jeres organisering og evne til livsbevidst lederskab med mennesket foran excelarket.

| Når du leder og organiserer din virksomhed ud fra medarbejderperspektiver, får du:

Medarbejdere, der oplever at deres behov er af høj prioritet og at deres tanker og adfærd er relevante for virksomhedens udvikling og succes

Medarbejdere, der ser mening i deres arbejdsliv og derfor yder deres absolut top-bedste

Medarbejdere, der genkender deres hverdag i de strategiske visioner, værdier og målsætninger. Det skaber nødvendig og essentiel overensstemmelse mellem hverdag og strategi – mellem medarbejdere og ledelse. Mellem det, I siger, I gør, og det I rent faktisk gør

Medarbejdere, der innoverer af sig selv, fordi der er plads til at de stiller sig nysgerrige, undrer sig og derfor gør en aktiv indsats for at optimere arbejde, organisering og dagligdag

Medarbejdere, der udfordrer ikke-værdiskabende normer, vaner og autopilot, som muliggør at virksomheden følger med tiden og ligger i front

Medarbejdere, der gør dig klogere og giver dig aha-oplevelser om jeres fælles virksomhed, brugere, kunder og (arbejds)liv

Medarbejdere, der helt basalt skræddersyer virksomheden for dig ved at vise dig, hvad der er relevant at bruge tid og ressourcer på – og hvad der absolut ikke er relevant

Medarbejdere, der gør dig bedre som leder og som menneske. Den bedste ledelsesudvikling får du fra dem, der oplever dig på nærmeste hold hver dag. Dém, du er i relation med og har et fælles mål med

Medarbejdere er mennesker. Deres arbejde er en del af ét liv, hvor de giver uendeligt mange af deres vågne timer. Fra et medarbejderperspektiv er godt lederskab i udgangspunktet ikke et strategisk virke. Det er derimod at forstå deres individuelle behov og perspektiver, samt oplevelserne i jeres fælles arbejdshverdag. Det kræver livsbevidst lederskab og evnen til menneskelige indsigt. Således muliggør du deres – og dermed virksomhedens – potentiale. Medarbejderne er vejen til, at organisationen udlever strategiske visioner og målsætninger. Derfor er medarbejderperspektiver nøglen for dig som leder – både menneskeligt og økonomisk.


| Hvad kræver det af dig som leder?

Når I indgår samarbejde med mig; hvad end der er tale om sparring på konkrete udfordringer, eller udvikling af ønskede scenarier eller værktøjer i jeres organisation, skal du have modet til at opnå nye indsigter og lade medarbejdernes perspektiver folde sig ud.

Også dér, hvor det muligvis gør lidt ondt og kræver af dig, at du ser virksomheden fra nye perspektiver

Dér, hvor du bliver opmærksom på, at det performance-skema eller kompetenceredskab, som du har brugt mange ressourcer og tid på, slet ikke giver mening i praksis – eller skaber utilsigtede konsekvenser, som du slet ikke har overvejet

Dér, hvor du måske indser, at jeres MUS i bedste fald er en god snak, men intet andet

Dér, hvor du erkender, at jeres manglende fastholdelse af medarbejdere, efter eksempelvis endt barsel, er en udfordring, hvor du må ændre tilgang og perspektiv

Dér, hvor du får øjnene op for, at jeres onboardingproces slet ikke er skræddersyet til jeres virksomhed

Dér, hvor du forstår, at jeres test af kandidater til nye stillinger ikke er metoden til at finde det bedste menneske til jobbet

Dér, hvor du opdager, at virksomhedens værdier ikke er udmøntet i reel og konkret adfærd

Dér, hvor du får øjnene op for, at jeres mødekultur er uorganiseret og tidsspilde

Dér, hvor du indser, at dybdegående indsigter i medarbejdernes perspektiver er dit stærkeste kort på hånden – uanset at de kræver så mange menneskelige evner, som du måske endnu ikke mestrer, dér har du taget første skridt mod indsigtsfuld og livsbevidst lederskab og en succesfuld virksomhed og organisering

| Så hvordan gør vi? 

Jeg “scanner” jer, afkoder jeres sprog, strukturer, kultur og samspil mellem ledere og medarbejder

Jeg hjælper jer til at forstå arbejdspladsens ”tavse viden” og bruge den strategisk og til jeres fordel. Det har ikke blot relevant betydning for jeres trivsel og arbejdsplads internt, men i lige så høj grad jeres kunder eller brugere – og deres oplevelser af jer og jeres services

Anvendelige medarbejderperspektiver, der gør en forskel, kræver dybdegående indsigter med udgangspunkt i social forståelse og menneskelig adfærd

Jeg anvender antropologiske metoder og redskaber som eksempelvis etnografiske dybdeinterview, samtale og observationsadfærd i mine samarbejder

Jeg skaber essentielle aha-oplevelser blandt ledere og medarbejdere, når jeg tager ledelsen med på en rejse ind i organisationen set fra medarbejdernes perspektiver

Jeg bevæger jer fra data til indsigter til løsninger på udfordringer og muligheder; både i strategiske henseender og helt konkrete problemstillinger

Med mine redskaber opdager jeg centrale nuancer og uoverensstemmelser i jeres adfærd, behov og oplevelser – jeg gennemskuer jeres ord og adfærd og afdækker dét I siger, I gør, og dét I rent faktisk gør

Vi skylder hinanden at være bevidst om vores tid. For at være bevidste om vores liv. Hvor ofte tænker du over det, når I laver strategisk arbejde eller åbner dørene til endnu en arbejdsdag? Vi skylder mennesker at tage deres perspektiver alvorligt – fordi de nøglen til organisering og bedre, indsigtsfuld ledelse. Og dermed nøglen til grundlæggende rarere, mere nærende og mere bæredygtige liv for os alle.

Kontakt mig – alt afhængig af jeres udfordringer og ønsker, vurderer vi, om vores samarbejde er ud fra besøg i jeres virksomhed eller remote arbejde via f.eks. Zoom eller Teams. Jeg tilpasser efter, hvad der giver mening!